Bước 1: 

– Truy cập vào trang web GoodReads

– Tạo tài khoản mới hoặc đăng nhập bằng tài khoản của Facebook, Twitter, Google.

Bước 2:

  • Find Friends : Nếu các bạn thích hay không thích add đều được. (Không add thì kích vào I don’t want to add anyone else »ở phía bên phải dưới cùng)
  • Select Genres : Chọn thể loại truyện đọc mà bạn thích.
  • Rate Books : Bạn phải bình chọn cho 20 quyển sách.

Ấn vào dấu sao đó. (1 sao/2 sao/…)

Kiểm tra xem đã đủ 20 books chưa. Sau đó ấn I’m finished rating

Bước 3:

– Chọn sách, sau đó ấn want to read (Sách này sẽ hiện lên ở wp của mình)

Bước 4 :

– Ấn vào Profile của mình.

– Copy dãy số:

vào Goodreads numeric user id trong widget

Bước 5:

Kết quả :

Chúc các bạn thành công!