1 Làm ảnh đại diện (Gravata)

– Vào Thành viên / My Proflie. Hoặc trực tiếp vào http://gravatar.com/

Nó chính là avatar của bạn khi comment sẽ hiện lên:

Vd:  

2 Ảnh đại diện cho blog (thay đổi biểu tượng wp)

(Hai cái ảnh đại diện và ảnh đại diện cho blog hoàn toàn khác nhau nhé, là do wp của mình chọn 2 cái giống nhau thôi ^.^ )

– Chọn Cài đặt / General

Hình ảnh của bạn vừa upload sẽ thay đổi cho chữ W mặc định.