Mục lục

Giới thiệu

Chương 1 : Bị đá rồi

Chương 2 : Vi Vi cướp chồng

Chương 3 : Được cầu hôn

Chương 4 : Trước lễ cưới

Chương 5 : Hôn lễ linh đình

Chương 6 : Kẻ theo đuôi – Vi Vi

Chương 7 : Gia tộc Tiểu Vũ

Chương 8 : Gặp gỡ trên đường

Chương 9 : Quyết đấu

Chương 10 : Nham hiểm, quá nham hiểm

Chương 11 : Video clip

Chương 12 : Bạch y hồng ảnh

Chương 13 : Người ấy chẳng phải ta

Chương 14 : Nhiệm vụ biến thái

Chương 15 : Giang hồ tái kiến

Chương 16 : Ở bên huynh

Chương 17 : Cho phu nhân nhà ta chém chơi thôi

Chương 18 : Chung kết

Chương 19 : Vỡ lẽ

Chương 20 : Ta biết

Chương 21 : Anh đang đợi em

Chương 22 : Là anh ấy

Chương 23 : Cặp đôi khó thành nhất

Chương 24 : Trận bóng rổ chia tay

Chương 25 : Cuộc chiến chớp nhoáng

Chương 26 :  Đều là người mình cả

Chương 27 : Anh sẽ không chịu nổi

Chương 28 – 32

Chương 33 – 40

Chương 41 – 45

Chương 46 – 47

Vĩ thanh

Ngoại truyện 1

Ngoại truyện 2

Ngoại truyện 3

Ngoại truyện 4

Ngoại truyện 5

– Hết –