Liên hệ:

Mít Fly : icanfly.inthesky@yahoo.com

Trâm Pâu : trampau2901@yahoo.com

Mọi thắc mắc của các bạn sẽ được giải đáp ở đây! Thanks!