Mục lục

Giới thiệu

Chương 1.1 1.2 : Bạn tình

Chương 2.1 2.2 : Duy trì hiện trạng

Chương 3.1 3.2 : Quá khứ hiện tại

Chương 4.1 4.2 : Cố nhân trùng phùng

Chương 5 : Phong lưu cuối cùng

Chương 6.1 6.2 : Yêu cầu thất bại

Chương 7.1 7.2 : Che đậy chân tướng

Chương 8.1 8.2 : Người cần thiết

Chương 9.1 9.2 : Chân tướng rõ ràng

Chương 10.1 10.2 : Em sẽ ở bên anh

Chương 11.1 11.2 : Biến số tình cảm

Chương 12.1 12.2 12.3 : Thăm dò lẫn nhau

Chương 13.1 13.2  : Vết thương tận đáy lòng

Chương 14.1 14.2 : Con người Tiểu Mạn

Chương 15.1 15.2 15.3 15.4 : Chỉ là giao dịch

Chương 16.1 16.2 16.3 : Em không đùa nữa

Chương 17.1 17.2 17.3 : Tình nồng mờ ảo

Chương 18.1 18.2 : Thỉnh cầu của cô

Chương 19.1 19.2 19.3 : Tuyên bố chia tay

Chương 20.1 20.2 20.3 20.4 : Nhận thức mới mẻ

Chương cuối

– Hoàn –